ساخت چراغ های تزئینی

از جمله فعالیت های گروه اتوماسیون صنعتی فرزانگان(فایکو) ساخت انواع چراغ های تزیینی و المانهای نوری برای محیطهای مختلف و براساس نورپردازی خواسته شده برای آن محیط می باشد.درسالهای اخیرعمده فعالیت این گروه نورپردازی مجموعه های مختلفی بوده است،براین اساس توانسته است توانایی طراحی وساخت انواع چراغ متناسب با نورپردازی خواسته شده را بدست آورده که اکنون با افتخارمی تواند خدمات مشاوره وطراحی وساخت انواع المانهای نوری و اجرای نورپردازی مکانهای مختلف ازقبیل مکانهای تاریخی،منازل،باغها،رستورانها،تالارها،معابرعمومی و ... را اجرانماید.

یکی ازافتخارات این گروه کسب مقام جهانی،سومین طرح تقدیرشده نورپردازی سال 2016 درپروژه بزرگ هتل سرای عامریهای کاشان میباشد.